Italy ch 6 lakha gairkanuni videshia nu pakke karan da ticha

Do mahine phela Italy di grahe mantari ne 6 lakh gair kanuni kam nu pake karan di gall akh ke videshi majdura dian assan nu jiunda kita si. Thiik use tarai khetibari de mantari Teresa Belanova, ne apni sarkar age mang rakhdaya aakhia hai, ke kheti farama te kam karan vale gaira kanuni kam nu itho de work permit lajami dite jane chahide han, tan jo oh apni zindagi nu savar sakan. Ithe eh vi dassanyog ha ki kheti farama de malaka valon gair kanuni kam da bohot bari soshan kita janda hai jo ki pishale kai salan to nirantar jari ha te una nu majduri da pura mull vi nhi dita janda . Ta jo oh apni zindagi nu savar sakan. Ithe eh vi dassanyog ha ki kheti malakan valo gair kanuni kam da bari vaddi padhar te soshan kita janda ha. Jo ki pichale kai sala to nirantar jari ha te unan nu majduri da pura mull vi nhi dita janda .