Categories: News

No Europe, Dexit. German

ਜਰਮਨ ਸਿਆਸੀ ਅੰਦੋਲਨ ਅਲਟਰਨੇਟਿਵ ਫਾਰ ਜਰਮਨੀ (AfD) ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਸੰਕਲਪ ਜਿਸਨੂੰ “Dexit” ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੇ ਮਾਡਲ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਕਿੰਗਡਮ ਦਾ EU ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਾਣਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਏਐਫਡੀ ਦੁਆਰਾ ਪਾਲਣ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਸਕਾਰਾਤਮਕ ਉਦਾਹਰਣ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਬਾਹਰ ਜਾਣ ਦੇ ਕਾਰਨ:

ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ: AfD ਦਲੀਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ Dexit ਜਰਮਨੀ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਅਤੇ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਵੇਗਾ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਅਤੇ EU ਵਿੱਚ AfD ਜਿਸ ਨੂੰ “ਜਮਹੂਰੀ ਘਾਟੇ” ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰੇਗਾ।


ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮੁੱਦੇ: AfD ਦੀਆਂ ਮੁੱਖ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ “ਪ੍ਰਵਾਸ” ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜਰਮਨੀ ਤੋਂ ਵਿਦੇਸ਼ੀਆਂ ਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। AfD ਨੇ ਅਤੀਤ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮੁਸਲਿਮ ਧਰਮ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਰੁਖ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ।


ਯੂਰਪੀ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ: AfD ਯੂਰਪੀਅਨ-ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਦੂਰ-ਸੱਜੇ ਰਾਜਨੀਤੀ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪ੍ਰਤੀਬੰਧਿਤ ਉਪਾਵਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।


ਇੱਕ ਮਾਡਲ ਵਜੋਂ ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ:AfD ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਨੂੰ ਜਰਮਨੀ ਲਈ ਇੱਕ “ਮਾਡਲ” ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਦਾਹਰਨ ਵਜੋਂ ਵੇਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ EU ਨੂੰ ਛੱਡ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਪ੍ਰਤੀਕਰਮ:

ਇੰਟਰਾ-ਪਾਰਟੀ ਵਿਰੋਧ: ਕੁਝ ਏਐਫਡੀ ਮੈਂਬਰਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬੁਲਾਰੇ ਜੋਰਗ ਮੇਉਥਨ, ਨੇ ਡੈਕਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਬੋਲਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਦੇ ਹੋਏ ਕਿ ਇਹ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੇ ਅੰਤ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਆਲੋਚਨਾ: ਡੈਕਜ਼ਿਟ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਨੂੰ ਰਾਜਨੀਤੀ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਦੋਵਾਂ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਆਲੋਚਨਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਮਨ, ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਸਰਵੇਖਣਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਨੂੰ ਛੱਡਣ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ।


ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮੁੱਦੇ: ਜਰਮਨ ਸੰਵਿਧਾਨ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ‘ਤੇ ਸਖਤ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਲਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਡੈਕਜ਼ਿਟ ਰਾਏਸ਼ੁਮਾਰੀ ਕਰਵਾਉਣਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਡੇਕਜ਼ਿਟ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਨੂੰ ਏਐਫਡੀ ਦੁਆਰਾ ਅੱਗੇ ਵਧਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬ੍ਰੈਕਸਿਟ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ, ਇਹ ਜਰਮਨੀ ਵਿੱਚ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਅਤੇ ਸਮਾਜਿਕ ਦੋਵਾਂ ਪੱਧਰਾਂ ‘ਤੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਣ ਵਿਰੋਧ ਅਤੇ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜਰਮਨ ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਿੱਚ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦਿੰਦੇ ਪ੍ਰਤੀਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਜਨਮਤ ਸੰਗ੍ਰਹਿ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਰੁਕਾਵਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।

Leave a Comment

Recent Posts

New Admission Feb 2024

ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਸਕੂਲ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੈ, 17 ਫਰਵਰੀ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਖਿਲ ਕਰਵਾ ਸਕਦੇ ਹੋ,… Read More

4 months ago

ਇਟਲੀ ਵਿਚ ਸਿੱਖ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਜਾਣੇ-ਮਾਣੇ ਅਗੁਆ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਪਾਰੀ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਪਾਲਾ ਦੀ ਦੁੱਖਦਾਈ ਮੌਤ

ਇਕ ਭਯਾਨਕ ਘਟਨਾ ਨੇ ਸਮਾਜ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿੱਤਾ ਪਰਿਚ (Introduction) ਇਟਲੀ ਦੇ ਨੋਵੇਲਾਰਾ (ਰਿਜੋਈਮੀਲੀਆ) ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ… Read More

4 months ago

Restaurant Cook Job

This job is only for Cook in Restaurant in Verbania.+39 3401265293 ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ Cook ਹੋ, ਤੁਸੀਂ Verbania ਵਿੱਚ Restaurant ਵਿੱਚ… Read More

5 months ago

ਰਸਾਇਣਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ Polenta ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏ

ਸਾਇਣਕ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਨ ਪੋਲੇਂਟਾ ਨੂੰ ਮਾਰਕੀਟ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ: ਉਤਪਾਦ ਵਾਪਸ ਬੁਲਾਏ ਗਏਯੂਰੋਸਪਿਨ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਾਰਕੀਟ ਕੀਤੇ ਉਤਪਾਦ… Read More

5 months ago

Conad Cornetti

ਇਹ ਫੈਸਲਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਵਧਾਨੀ ਵਜੋਂ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ, ਉਤਪਾਦ ਦੀ ਸਤਹ 'ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਮੱਗਰੀ ਦੀ ਮੌਜੂਦਗੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਹੈ।… Read More

5 months ago

Public Transport Job

MANUTENTORI MEZZI DI TRASPORTO PUBBLICO Jobਸਮਰਪਿਤ ਸਿਖਲਾਈ ਦੇ ਨਾਲ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼Sectorਸਰੋਤ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਵਾਹਨ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਓਪਰੇਟਰ ਜਾਂ ਟਰਾਮਵੇ -… Read More

5 months ago

Questo sito web utilizza i cookie per migliorare l'esperienza dell'utente e analizzare le visite al sito web. Cliccando su 'Accetta', l'utente acconsente all'utilizzo dei cookie e alla raccolta dei dati personali. Per maggiori informazioni, si prega di consultare la nostra Informativa sulla privacy.

per maggiori info